Cách tắt hoàn toàn tính năng tăng tốc chuột trong Windows...

Tên ban đầu của Tăng tốc chuột tính năng là Point Precision. Tính năng này vẫn được nhúng trong Bảng điều khiển của...

Cách thay đổi ngôn ngữ hệ thống trong Windows 10 phiên...

Tìm kiếm Change the System Language in Windows 10? Hoặc muốn thay đổi ngôn ngữ hệ thống sang một ngôn ngữ khác như...

[Fix] Ứng dụng không thể khởi động chính xác 0xc000007b

Bắt lỗi cửa sổ bật lên “ứng dụng không thể khởi động chính xác (0xc000007b)” khi cố gắng khởi chạy ứng dụng hoặc mở...

Đã giải quyết: Không cài đặt được bản cập nhật tính...

Khi bạn cố gắng cài đặt phiên bản Windows 10, còn được gọi là 'Bản cập nhật Windows 10 tháng 11 năm 2021', Bản...