Không thể cài đặt bản cập nhật tính năng Windows 10...

Gần đây Microsoft đã bắt đầu quá trình triển khai windows 10 phiên bản 21H2 còn được gọi là Bản cập nhật tháng 11...

Windows 11 Nâng cấp miễn phí: Sử dụng Hỗ trợ cài...

Windows 11 hiện có sẵn dưới dạng bản nâng cấp miễn phí cho các PC chạy Windows 10 tương thích, bạn có thể đợi...